Àrees de jocs infantils

Què són?

Atès que el joc és una activitat vital per al desenvolupament de l’infant, tant a nivell físic i emocional com social i intel·lectual, la ciutat compta amb instal·lacions adients, on els infants poden jugar a l’espai públic.

Barcelona disposa de gairebé set-cents espais públics dedicats al joc infantil. Aquests espais o àrees de joc infantil es troben en parcs, jardins i places.

On són?

Trobareu un mapa on podeu localitzar els parcs i jardins de la ciutat més propers a casa vostra, així com els horaris, com anar-hi i els serveis de què disposa, al web de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.

Qui i com es pot participar?

Els infants i joves menors poden gaudir tot l’any d’aquestes àrees de jocs. Cada joc porta una placa que indica l’edat dels nens i nenes a qui va destinat. Així doncs, es classifiquen en àrees per a nens i nenes:

  • de 0 a 5 anys
  • de 6 a 12 anys
  • de més de 12 anys.

Algunes àrees són mixtes, amb jocs per a les dues primeres franges d’edat.

Barcelona també compta amb àrees de joc infantil accessibles i integradores, a l’abast de tots els nens i nenes amb independència de les seves capacitats.

Més informació

Trobareu tota la informació sobre les àrees de joc al web de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.