Altres serveis i recursos per a persones amb discapacitat

La ciutat compta amb serveis especialitzats d’informació, valoració i assessorament personalitzat per a persones amb discapacitat, les famílies i els professionals del sector que ho requereixin.

Per accedir a la majoria de recursos específics per a persones amb discapacitat, cal tramitar el Certificat Oficial de Reconeixement del Grau de Discapacitat. L’expedeix l’equip mèdic dels serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya i indica el diagnòstic i el grau de discapacitat (cal que sigui igual o superior al 33% de discapacitat).

Cal tenir en compte que les persones majors d’edat que no tinguin autorització de residència no tenen accés al Certificat Oficial de Reconeixement del Grau de Discapacitat.

On es pot realitzar?

 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
  • Servei d’atenció al públic
   Atenció personalitzada de consultes sobre temàtiques, recursos, ajuts i serveis que afecten les persones amb discapacitat.
   Adreça: València, 344 (Eixample)
   Telèfon: 93 413 27 75
   Telèfon: 93 231 96 14 per a persones amb discapacitat auditiva
   sap@bcn.cat
   www.bcn.cat/imd
 • Discapacitat Intel·lectual Catalunya (DINCAT)
  • Programa d’Immigrants amb Discapacitat Intel·lectual
   Adreça: Ticià, 14 (Gràcia)
   Telèfon: 93 292 04 00
   apascual@dincat.cat
 • Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat de la Generalitat de Catalunya
  • CAD Infantil Calàbria (0-16 anys)
   Adreça: C/ Calàbria, 147
   Telèfon: 93 458 99 08
   www.gencat.cat
  • Equip de Valoració d’Adults de Barcelona (majors de 16 anys)
   Adreça: avinguda del Paral·lel, 145
   Telèfon: 93 425 22 44
   www.gencat.cat

Quina documentació cal presentar?

 • Per accedir als serveis d’atenció al públic de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i al Programa d’Immigrants amb Discapacitat Intel·lectual de la DINCAT, no és necessària cap documentació, però es recomana portar algun tipus de document identificatiu (NIE, passaport, etc.) i documentació relativa a la discapacitat.
 • Tramitació del Certificat Oficial de Reconeixement del Grau de Discapacitat als serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat de la Generalitat de Catalunya
  • Menors de 18 anys
   • Fotocòpia del NIF, NIE o passaport de la persona beneficiària i de pares o tutors legals.
   • Fotocòpia del llibre de família o de la partida de naixement.
   • Fotocòpia dels informes mèdics, psicològics i/o socials actualitzats emesos per professionals.
  • Majors de 18 anys
   • Fotocòpia del NIF o NIE de la persona beneficiària. Les persones majors d’edat que no tinguin permís de residència no tenen accés al certificat de discapacitat.
   • Fotocòpia dels informes mèdics, psicològics o socials actualitzats.