Associacions d’educació en el lleure infantil i juvenil

L’oferta en i per al temps de lleure dels infants i joves a la ciutat és bastant àmplia i diversificada.

Inclou esplais, casals d’infants i joves, serveis oberts d’infància i adolescència (SOIA), on s’ofereixen diferents activitats, entre les quals podem destacar: extraescolars, colònies, campaments, esports i tallers.