Aules d’acollida temporal

Què són?

És una reorganització de forma temporal d’algunes aules d’acollida, en particular a la ciutat de Barcelona.

L’objectiu és atendre l’alumnat nouvingut que s’incorpora als instituts en la fase final del curs escolar (3r trimestre), oferint una programació que afavoreixi unes condicions d’aprenentatge millors per al curs acadèmic següent.

A qui s’adrecen?

A l’alumnat nouvingut, d’entre 12 i 16 anys, que s’incorpora als instituts en la fase final del curs escolar (3r trimestre).

És obligatori assistir-hi?

No. És un recurs que el Consorci d’ Educació ofereix a les famílies. A l’Oficina d’Escolarització els informen de les condicions que hauran de signar, en cas d’acceptar-les.

On es fa?

Per conèixer les ofertes d’aquest any, us heu d’adreçar al Consorci d’Educació de Barcelona.

Més informació

Oficina d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
www.edubcn.cat
Adreça: Pl. Urquinaona, 6.
Telèfon: 93 551 10 00