Aules d’acollida

Què són?

Són espais oberts, flexibles i dinàmics per atendre l’alumnat nouvingut en el mateix centre.

L’objectiu és l’atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana.

Cada aula d’acollida té un tutor o tutora que es coordina amb el tutor o tutora del grup classe ordinari.

A qui s’adrecen?

Als nois i les noies que han arribat en els dos darrers anys, d’entre 8 i 16 anys, que desconeixen la llengua que s’utilitza a les classes i que necessiten una atenció adequada.

Durant quin període?

Màxim dos cursos escolars. En cap cas els alumnes no estaran totes les hores lectives a l’aula d’acollida.

L’horari de l’aula d’acollida ha de permetre que l’alumnat nouvingut es pugui anar incorporant progressivament a les matèries que pot compartir amb els companys i companyes de classe a mesura que avanci en els aprenentatges.

És obligatori assistir-hi?

El centre té aquest recurs per poder fer l’acollida en bones condicions. És el centre qui decideix què és millor per a l’alumnat.

Vols saber-ne més?