Batxillerat

Què és?

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria. Aquesta etapa té com a objectiu preparar l’alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris. Es pot fer presencial o a distància, diürn o nocturn.

S’adreça prioritàriament als joves entre 16 i 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat.

Els estudis de batxillerat s’estructuren en:

  • Part comuna: assignatures comunes i tutoria
  • Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca

Quines modalitats té?

Es tracta d’una formació de dos cursos acadèmics i s’organitza en tres modalitats:

Arts

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un alumnat amb inquietuds entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.

Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.

Ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.
Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.

Humanitats i ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.
Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.

Preinscripció i matrícula

On es fa?

Trobareu diferents eines de consulta per cercar els centres educatius de la ciutat de Barcelona al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Més informació

Oficina d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
www.edubcn.cat
Adreça: pl. Urquinaona, 6.
Telèfon: 93 551 10 00