Centres de formació de persones adultes

Què són?

Són centres per a la formació i el desenvolupament personal, social i professional de les persones adultes a través d’un conjunt d’activitats d’aprenentatge que faciliten el creixement de les capacitats i competències personals i professionals.

Els centres i les aules de formació de persones adultes ofereixen ensenyaments des de l’alfabetització fins a l’accés a diversos nivells del sistema educatiu (formació inicial, formació per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària, cicles de formació instrumental i preparació per a proves d’accés tant a cicles formatius de grau mitjà i superior com a la universitat).

Dins d’aquests centres s’ofereix per a les persones nouvingudes el coneixement necessari de l’entorn i de les llengües (iniciació a la llengua catalana i/o castellana).

A qui s’adrecen?

Els centres de formacio de persones adultes s’adrecen a persones majors de 18 anys.

Els joves que tenen entre 16 i 18 anys poden accedir a la preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà. També a la formació bàsica, quan per motius laborals no poden assistir a centres de règim ordinari, quan requereixen suport educatiu per raó de necessitats específiques o quan es tracta d’esportistes d’alt rendiment.

Per a l’alumnat nouvingut de 16 a 18 anys hi ha dos programes específics: les aules d'acollida i els PEAI.

Aules d'acollida: Les aules d'acollida s'adrecen als joves d'origen estranger procedents de dominis lingüístics romànics. Fan una immersió de 10 hores a la setmana durant tot el curs en llengua catalana i en llengua castellana.

PEAI- Programa Experimental d’Acollida i de Preparació per a la Integració al Sistema Educatiu. Aquest programa s'adreça als joves d'origen estranger procedents de dominis lingüístics diferents del romànic. Té com a propòsit proporcionar a l’alumnat un coneixement bàsic de la llengua catalana i, a més, ajudar-lo a consolidar els aprenentatges bàsics realitzats durant la seva escolarització en els països d'origen.

Els joves entre 16 i 18 anys s’han d’adreçar a l’Oficina d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona. En aquesta oficina es fa una valoració individualitzada per orientar el jove en funció de les seves necessitats educatives. L’accés als centres de formació de persones adultes és gestionat des del mateix Consorci a través de la inspecció educativa que l’autoritza:

Oficina d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
www.edubcn.cat
Adreça: pl. Urquinaona, 6.
Telèfon: 93 551 10 00

Preinscripció i matrícula

On són?

Consulteu l’oferta dels centres públiques de formació de persones adultes de la ciutat de Barcelona al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

També hi ha una oferta privada autoritzada que es pot consultar a la guia de formació de persones adultes al web del Departament d’Ensenyament.

 

Més informació

Consorci d’Educació de Barcelona
www.edubcn.cat/ca/formacio_persones_adultes