Què és el Consell Escolar de Centre?

El Consell Escolar de Centre és l’òrgan de participació en el govern dels centres i està format per una representació de tots els sectors de la comunitat educativa:

  • professorat
  • famílies
  • personal d’administració i serveis
  • alumnat (secundària)
  • equip directiu
  • representació municipal.

Les famílies del centre hi estan representades per elecció i per l’AMPA.

També s’hi pot participar formant part de les coordinadores, federacions i plataformes de mares i pares i/o essent membre del Consell Escolar Municipal de Districte i del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

Les Federacions d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes així com el CEMB poden assessorar sobre la participació de les famílies en els centres educatius.