Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) ha estat creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per gestionar de manera conjunta l’educació no universitària a la ciutat de Barcelona.

Principals responsabilitats:

  • L’escolarització a la ciutat (aplicació a Barcelona de la normativa de matriculació d’alumnes).
  • La gestió de tots els centres públics d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria i postobligatòria.
  • La gestió dels programes de formació professional específica, dels centres d’ensenyament de règim especial i de l’educació de persones adultes.

Web:
www.edubcn.cat

Adreça:
Pl. Urquinaona, 6

Telèfon:
93 551 10 00