Cursos de llengua castellana i/o catalana

Què són?

Els cursos de llengua castellana i catalana estan promoguts fonamentalment pels Centres de formació de persones adultes i entitats especialitzades en aquest àmbit d’intervenció. S’adrecen a persones nouvingudes en general.

 

Per a l’alumnat nouvingut de 16 a 18 anys, als Centres de formació de persones adultes (escoles d’adults), hi ha el Programa Experimental d’Acollida i de Preparació per a la Integració al Sistema Educatiu. Es tracta de grups d’acollida i de formació lingüística, els quals possibiliten a l’alumnat nouvingut una ulterior inserció acadèmica en condicions favorables per accedir als diversos nivells del sistema educatiu.

Hi ha grups d’acollida lingüística/formació bàsica per a l’alumnat amb procedència de:

  • llengües no romàniques
  • llengües romàniques

On es fan?

 

Més informació

Coordinadora de la llengua
www.bcn.cat/novaciutadania