Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

És l’organisme de govern amb competència plena sobre l’educació a tot Catalunya.

A nivell escolar, és responsable de dictaminar els continguts dels programes d’estudis de tots els centres (públics, privats concertats i privats no concertats), així com la normativa i aplicació del sistema educatiu.

Web:
www.gencat.cat/ensenyament

Adreça:
Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona

Telèfon:
93 551 69 00
93 400 69 00