El nostre web

Des del Fòrum d’Educació i Immigració del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona es va detectar la necessitat d’una eina que facilités a les famílies nouvingudes l’accés a la informació sobre l’educació a la nostra ciutat.

L’educació a Barcelona l’entenem com una de les principals eines que poden garantir la inclusió i la cohesió social. Facilitar l’accés a la informació és un requisit bàsic per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats.

L’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona ha recollit aquesta inquietud i amb l’assessorament de l’Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, la participació activa del fòrum esmentat i les aportacions de les diverses institucions educatives i entitats, etc., ha configurat aquest web.

Aquest web incorpora un servei d’atenció a consultes i resolució de dubtes mitjançant el formulari que trobareu aquí.