Institut Obert de Catalunya del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

L’Institut Obert de Catalunya s’adreça a:

  1. Les persones més grans de 18 anys que, per circumstàncies diverses, optin per estudiar a distància.
  2. Les persones que tenen entre 16 i 18 anys i que poden acreditar trobar-se en alguna de les circumstàncies següents:
    • Viure lluny d’un centre d’ensenyament o viure a l’estranger.
    • Tenir alguna discapacitat.
    • Formar part de col·lectius especials, com ara esportistes o músics.
    • Altres circumstàncies, que hauran de ser valorades per la direcció del centre.

L’alumnat menor de 16 anys només es pot inscriure a l’Institut Obert de Catalunya de forma extraordinària, prèvia autorització del Departament d’Ensenyament, mitjançant una sol·licitud presentada davant de la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa.

Consulteu l’oferta formativa al web de l’Institut Obert de Catalunya.