Escola bressol o llar d’infants (0-3 anys)

El primer cicle d’educació infantil s’adreça als nens i nenes d’entre 4 mesos i 3 anys. Té caràcter voluntari i la seva finalitat és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels nens i nenes.

A la ciutat de Barcelona la xarxa d’escoles públiques per infants de 0 a 3 anys està composta per les llars d’infants del Departament d’Ensenyament, gestionades pel Consorci d’Educació de Barcelona, i per les escoles bressol municipals, gestionades per l’Institut Municipal d’Educació.