Escoles municipals de música

Què són?

Són centres que comprenen:

 • la iniciació musical dels infants
 • la preparació per a estudis professionalitzadors
 • la continuació de formació musical de persones de més edat

Són subvencionats amb fons públics.

On són?

Trobareu les escoles municipals de música de Barcelona al web de l’Institut d’Educació de Barcelona.

Qui i com es pot participar?

L’oferta educativa de les escoles de música municipals s’adreça prioritàriament a nens i nenes de 5 a 16 anys, però també s’hi ofereixen activitats per als més petits i per als més grans de 16 anys.

Al tauler d’anuncis i al web de cada escola, trobareu informació sobre l’oferta de places vacants, calendari, requisits i criteris d’admissió de l’alumnat i els preus públics aplicables:

 • Escola Municipal de Música Can Ponsic
  Av. J. V. Foix, 51. 
  08034 Barcelona
  Tel. 93 280 11 31
  www.emmcanponsic.cat
 • Escola Municipal de Música Eixample
  C/ Sardenya, 368-378
  08025 Barcelona.  
  Tel. 93 458 65 90
  www.emmeixample.cat
 • Escola Municipal de Música Nou Barris
  C/ Manuel Sancho, 15-17. 
  08016 Barcelona
  Tel. 93 351 02 77
  www.emmnoubarris.cat
 • Escola Municipal de Música Sant Andreu
  C/ Segadors, 2. 
  08030 Barcelona
  Tel. 93 346 10 94
  www.emmsantandreu.cat

Més informació

Institut d’Educació de Barcelona (IMEB)
www.bcn.cat/educacio
Pl. Espanya, 5.
Tel. 93 402 36 63