Escoles oficials d’idiomes

Què són?

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics no universitaris d’ensenyament de diversos idiomes.

A qui s’adrecen?

Cal tenir com a mínim 16 anys complerts l’any en què es comencen els estudis. També s’hi pot accedir amb 14 anys per estudiar un idioma diferent del que s’estudia a l’educació secundària.

Preinscripció i matrícula

On són?

Trobareu diferents eines de consulta per cercar els centres educatius de la ciutat de Barcelona al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Més informació

Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
www.edubcn.cat
Adreça: pl. Urquinaona, 6
Telèfon: 93 551 10 00

Vols saber-ne més?