Formació per obtenir el Graduat en Educació Secundària

Què és?

És la formació conduent a completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

A qui s’adreça?

S’adreça a persones majors de 18 anys. Excepcionalment, hi poden accedir els joves que tinguin entre 16 i 18 anys, quan per motius laborals no poden assistir a centres de règim ordinari, quan requereixen suport educatiu per raó de necessitats específiques o quan es tracta d’esportistes d’alt rendiment.

On es fa?

- De manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes.

Els joves entre 16 i 18 anys s’han d’adreçar a l’Oficina d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona.

En aquesta oficina es fa una valoració individualitzada per orientar el jove en funció de les seves necessitats educatives. L’accés als centres de formació de persones adultes és gestionat des del mateix Consorci, a través de la inspecció educativa que l’autoritza.

Oficina d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
www.edubcn.cat
Adreça: pl. Urquinaona, 6.
Telèfon: 93 551 10 00.

Consulteu l’oferta formativa de les aules i dels centres públics d’adults de la ciutat de Barcelona en el web del Consorci d’Educació de Barcelona

- Als centres i aules de formació de persones adultes que són punts de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Més informació

  • Pla Jove Formació-Ocupació del Consorci d’Educació de Barcelona
    www.edubcn.cat
  • Formació de Persones Adultes del Consorci d’Educació de Barcelona
    www.edubcn.cat