Horari escolar

L’horari escolar de l’alumnat d’educació infantil i primària, inclòs el d’educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats, s’ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18.00 hores. Cada centre concreta l’horari amb l’aprovació del seu Consell Escolar de Centre.

Als centres d’ensenyament secundari les classes s’organitzen en sessions de matí i tarda. La concreció de l’horari no pot comportar més de dues tardes lliures setmanals per a l’alumnat.

Amb caràcter general, hi ha un marge mínim de dues hores de descans al migdia per a l’alumnat. Els centres educatius generalment compten amb servei de menjador per als alumnes, el qual no és obligatori i té un cost per a les famílies, i per al qual es poden demanar ajuts.