Horari escolar

Les classes s’organitzen en sessions de matí i tarda.

La concreció de l’horari no pot comportar més de dues tardes lliures setmanals per a l’alumnat.

Cada centre concreta l’horari amb l’aprovació del seu Consell Escolar de Centre.

Els centres educatius generalment compten amb servei de menjador per a l’alumnat, el qual no és obligatori i té un cost per a les famílies, i per al qual es poden demanar ajuts.