Horari escolar

L’horari escolar de l’alumnat s’ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores. Cada centre concreta l’horari amb l’aprovació del seu Consell Escolar de Centre.

Les hores lectives establertes estan distribuïdes diàriament en horari de matí i tarda.

Amb caràcter general, hi ha un marge mínim de dues hores de descans al migdia per a l’alumnat.

Els centres educatius generalment compten amb servei de menjador per a l’alumnat, el qual no és obligatori i té un cost per a les famílies, i per al qual es poden demanar ajuts.