Ludoteques

Què són?

Les ludoteques són centres, equipaments o espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, socioeducativa, cultural i inclusiva, que volen garantir el dret al joc d’infants i joves, col·laborant en el seu desenvolupament integral. Aquests espais estan dotats d’un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics.

L’espai d’una ludoteca està organitzat per zones i generalment per edats. Les zones estan determinades pel tipus de joc:

  • construcció
  • imitació a la vida
  • psicomotricitat
  • taula
  • societat

On són?

Trobareu la ludoteca més propera a les vostres necessitats al web de l’Ajuntament de Barcelona.

Qui i com es pot participar?

Poden participar-hi infants i joves d’entre 0 i 16 anys.

Els menors de 4 anys han d’estar acompanyats durant tota l’estada per la persona legalment responsable o una persona degudament autoritzada.

La persona legalment responsable de menors d’entre 4 i 16 anys ha de signar un document en què autoritza el menor a participar en les activitats de la ludoteca i accepta les condicions de funcionament intern i responsabilitats del centre.