Organització del sistema educatiu

El sistema educatiu es divideix en ensenyaments de règim general i de règim especial.

Entre els ensenyaments de règim general hi ha:

  • L’educació infantil (0-6 anys)
  • L’educació bàsica primària (6-12 anys)
  • L’educació bàsica secundària obligatòria (12-16 anys)
  • El batxillerat
  • La formació professional
  • L’educació universitària

L’educació primària i la secundària són obligatòries. És a dir, l’educació entre els 6 i 16 anys no solament és un dret, sinó també una obligació. L’obligació escolar exigeix l’assistència diària dels menors als centres, per a la qual cosa es realitza el control de les absències.

Entre els ensenyaments de règim especial hi ha:

  • Els ensenyaments d’idiomes
  • Els ensenyaments artístics
  • Els ensenyaments esportius
  • Els ensenyaments d’adults