Parvulari (3-6 anys)

El segon cicle de l’educació infantil o parvulari té caràcter voluntari i està format per un cicle de tres anys escolars (P3, P4, P5), que es corresponen amb l’edat del menor. La seva finalitat és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels nens i nenes.

Els nens i nenes d’entre 3 i 6 anys poden rebre aquesta educació tant en centres públics com en centres concertats i privats.

A l’ensenyament públic, l’educació infantil de segon cicle s’imparteix a les escoles, centres on també s’imparteix l’educació primària.

És un servei gratuït quan es tracta d’un centre públic, i parcialment subvencionat quan es tracta d’un centre concertat.