Pla Jove Formació-Ocupació

Què és?

És un programa del Consorci d’Educació de Barcelona que té la finalitat d’afavorir la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu dels joves que finalitzen l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut la titulació corresponent.

Es treballa conjuntament amb els tutors dels centres educatius dels joves per aconseguir un bon acompanyament i també s’informa les famílies perquè coneguin en quins recursos alternatius poden participar els seus fills i filles.

A Barcelona hi ha un tècnic responsable del programa a cada districte que inicia amb cada jove interessat un procés d’informació, assessorament i acompanyament individualitzat mitjançant un acord respecte de l’itinerari més adequat per a cada cas.

Més informació

Pla Jove Formació-Ocupació
www.edubcn.cat