Programes de formació i inserció (PFI)

Què són?

Els programes de formació i inserció estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Més informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Estructura

Els programes de formació i inserció s'estructuren en:

 • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l'alumne.

Els programes s'ofereixen en 3 modalitats, segons la seva organització:

 • Plans d'iniciació professional (PIP), que es realitzen en instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats.
 • Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i les administracions locals.
 • Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament.

Durada

La durada dels programes de formació i inserció és d'un curs i comprèn un mínim de 750 i un màxim de 1.050 hores.

Perfils professionals

Els perfils professionals a impartir són:

 • Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals
 • Auxiliar d'activitats forestals
 • Auxiliar d'activitats agropecuàries
 • Auxiliar en vivers i jardins
 • Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia
 • Auxiliar de comerç i atenció al públic
 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 • Auxiliar de paleta i construcció
 • Auxiliar de pintura
 • Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis
 • Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques
 • Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura
 • Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
 • Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC
 • Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles
 • Auxiliar de cuina
 • Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració
 • Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering
 • Auxiliar en establiments hotelers i de restauració
 • Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
 • Auxiliar en establiments del sector càrnic
 • Auxiliar de pastisseria i de fleca
 • Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics
 • Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas
 • Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització
 • Auxiliar de confecció en tèxtil i pell
 • Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Continuïtat

La qualificació amb què se superi el programa de formació i inserció es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments esportius.

On es fan?

Els centres on s'imparteixen aquests estudis són:

Oferta de programes de formació i inserció organitzades pel departament d'Ensenyament

El curs 2014-2015, els centres docents privats i els establiments autoritzats que el curs 2013-2014 impartien PQPI podran impartir programes de formació i inserció.

PQPI. Guia de centres. Curs 2013-2014

Per a més informació cal contactar amb el centre corresponent.

Normativa

Podeu consultar la normativa en:

Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015

 

Més informació

 • Consorci d'Educació de Barcelona
www.edubcn.cat
 • Servei d'Orientació-Pla Jove
www.edubcn.cat