Curs de preparació per a la prova d’accés al Grau Mitjà

Què és?

Les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau mitjà però no tenen la titulació necessària poden fer-ho si superen la prova d’accés que un cop l’any convoca el Departament d’Ensenyament.

Per accedir als ensenyaments artístics i d’esports caldrà, a més a més, superar una prova específica.

Quins són els requisits d’accés a la prova de Grau Mitjà?

Tenir com a mínim 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova i no tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

On es fa?

Us podeu preparar per a la prova d’accés als centres de formació de persones adultes.

Més informació