Què diu la llei?

Tots els menors de 16 anys, amb independència de la seva situació administrativa (menors amb autorització de residència o sense autorització), que es trobin en territori espanyol tenen el dret i el deure d’accedir a l’escolarització bàsica obligatòria.

Aquest dret inclou l’obtenció de les titulacions que corresponguin i l’accés al sistema públic de beques i ajuts en igualtat de condicions que els espanyols.

Ara bé, és important fer ressaltar que l’educació entre els 6 i els 16 anys no només és un dret, sinó també una obligació. Consulteu aquí els drets i deures dels pares i tutors.

Vols saber-ne més?