Salut escolar

El programa Salut i Escola va dirigit a la població d’estudiants de tercer i quart curs d’ESO dels centres públics i concertats de tot Catalunya.

Els centres educatius i els serveis de salut es coordinen per apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, per tal de:

  • Promoure actituds i hàbits saludables (factors protectors).
  • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
  • Detectar els problemes de salut, a fi d’intervenir-hi al més aviat possible.

En cada institut hi ha un espai de consulta oberta al qual els joves poden adreçar-se per fer les seves consultes en relació amb la salut. La consulta és atesa per professionals sanitaris, i l’atenció és personal i confidencial.

Les àrees d’intervenció es centren en:

  • Salut psicosocial
  • Salut afectiva i sexual
  • Consum de drogues, alcohol i tabac
  • Alimentació