Servei d’atenció als immigrants, estrangers i refugiats (SAIER)

Què és?

El SAIER és un servei municipal constituït per un conjunt d’actuacions específiques en l’àmbit de l’estrangeria i asil que ofereixen diferents entitats, les quals treballen de manera coordinada d’acord amb un model de servei integrat.

El servei està adreçat a persones nouvingudes que tinguin necessitats d’atenció específiques relacionades amb el seu procés d’acollida:

  • acompanyament de sol·licitants d’asil o refugi
  • assessorament legal
  • programes d’inserció social i laboral
  • acompanyament lingüístic i cultural

Les entitats que formen part del SAIER són:

Serveis que ofereix

A les entitats que integren el SAIER s’ofereixen els serveis següents:

  • Atenció social a persones nouvingudes, sigui quina sigui la seva situació legal.
  • Assessorament i defensa jurídica a persones sol·licitants d’asil i refugi.
  • Assessorament i tramitació de documentació relativa a estrangeria (permisos de residència i treball, reagrupament familiar, estada per a estudis, etc.).
  • Assessorament de forma personalitzada sobre l’homologació i convalidació de títols.
  • Programes d’inserció social i laboral de persones immigrades estrangeres i/o refugiades.
  • Acompanyament lingüístic i cultural, serveis de traducció i interpretació, immersió lingüística, etc.

On és?

SAIER
Adreça: av. Paral·lel, 202
Telèfon: 93 256 27 00