Serveis de traducció i interpretació

L’Ajuntament de Barcelona compta amb serveis de traducció i interpretació amb l’objectiu de vetllar perquè en els serveis municipals que atenen població nouvinguda es faciliti la comunicació entre les persones estrangeres que han arribat recentment i desconeixen les dues llengües oficials a Catalunya, i els professionals dels serveis.

Comptem amb els serveis següents:

  • Servei de traducció i interpretació presencial
    El servei de traducció i interpretació presencial s’inclou dins dels serveis que presta el SAIER (Servei d’Atenció als Immigrants, Estrangers i Refugiats) a la ciutat. Inicialment, el servei de traducció i interpretació estava concebut per a la població usuària del SAIER, però ara també es presta a altres serveis municipals. S’hi fan traduccions orals principalment.
    Més informació del SAIER
  • Servei de traducció telefònica
    El servei sorgeix a demanda de les OAC (oficines d’atenció al ciutadà). És un servei de suport a professionals (fonamentalment, els que atenen persones d’arribada molt recent) per a entrevistes no programades. La finalitat és que el professional pugui entendre la demanda que li fa l’usuari, li doni informació i el recondueixi cap als serveis i recursos que consideri oportuns.