Serveis i recursos per a persones amb discapacitat

Barcelona és una ciutat amb voluntat inclusiva, que vetlla perquè els diferents espais i serveis siguin accessibles i integradors, a l’abast de totes les persones, amb independència de les seves capacitats.

Tanmateix, hi ha recursos, ajuts i serveis específics adreçats a les persones amb discapacitat. Per accedir als recursos específics, cal tramitar el Certificat Oficial de Reconeixement del Grau de Discapacitat. L’expedeix l’equip mèdic dels serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya i indica el diagnòstic i el grau de discapacitat (cal que sigui igual o superior al 33% de discapacitat).

Cal tenir en compte que les persones majors d’edat que no tinguin autorització de residència no tenen accés al Certificat Oficial de Reconeixement del Grau de Discapacitat.

Més informació

Podeu adreçar-vos a:

 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
  Servei d’atenció al públic
  Atenció personalitzada de consultes sobre temàtiques, recursos, ajuts i serveis que afecten les persones amb discapacitat.
  Adreça: València, 344 (Eixample)
  Telèfon: 93 413 27 75
  Telèfon: 93 231 96 14 per a persones amb discapacitat auditiva
  sap@bcn.cat
  www.bcn.cat/imd