Suport a la funció educadora de la família

El programa de Suport Educatiu a les Famílies està liderat per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona amb la col.laboració dels districtes municipals de la ciutat. Consisteix en el desenvolupament d'accions formatives de suport a les famílies com a agents fonamentals de l'educació dels seus fills i filles. Cada acció formativa preveu la metodologia mes adient, com ara xerrades-col·loqui, tallers.

S’adreça a les famílies dels centres sostinguts amb fons públics de la ciutat (0-16 anys) i s’articula a través de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA), les coordinadores i grups d’AMPA i les direccions dels centres educatius.

Es pot consultar tota la informació sobre l’oferta formativa, les instruccions per formalitzar les sol·licituds i l'agenda d'accions formatives concertades per districte, a l'enllaç següent www.bcn.cat/educacio