That’s English

Què és?

És un programa que permet estudiar la llengua anglesa a distància mitjançant els capítols que emet La 2 de Televisió Espanyola.

Està dividit en nou mòduls, que corresponen als tres primers cursos d’anglès del pla d’estudis de les escoles oficials d’idiomes (EOI).

L’alumne/a té dret a assistir una hora a la setmana a una tutoria col·lectiva per fer pràctiques d’anglès a l’escola que esculli en matricular-se.

Al final de cada mòdul es fa una prova presencial per comprovar el progrés de l’alumnat. La superació de tres mòduls successius consta en l’expedient acadèmic com a equivalent a un curs complet de les escoles oficials d’idiomes (EOI). La prova final del mòdul 9 és la del certificat de nivell intermedi d’EOI.

A qui s’adreça?

El programa s’adreça a persones més grans de 16 anys.

Més informació al web de “That’s English”.