Web Nova Ciutadania BCN Immigració

Què és?

És un portal que s’adreça a tots els públics, des de professionals dels diversos àmbits relacionats amb la immigració fins a les persones nouvingudes a la ciutat de Barcelona, així com al públic en general interessat en el coneixement de la realitat de la immigració a Barcelona.

Consulteu el web www.bcn.cat/novaciutadania

En aquest portal podeu trobar informació i els recursos de què disposem a la ciutat de Barcelona, com ara